Close

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PARDAVIMO PER SHOPZONE.LT SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Svetainė shopzone.lt priklauso UAB „Prekybos zona“, juridinio asmens kodas 302888976, registracijos adresas – Pamėnkalnio g. 125, Vilnius. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Prekybos zona“ (toliau – Administratorius) ir Prekių ar Paslaugų pardavėjo (toliau – pardavėjas) ir numato Administratoriaus ir Pardavėjo teises bei pareigas, prekių pardavimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas svetainės shopzone.lt naudojimosi sąlygas.

1.2. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:

1.2.1. Prekybos internete centras (toliau – PIC) – prekių ir paslaugų pardavimo, paieškos ir reklamos interneto svetainė shopzone.lt.

1.2.2. Administratoriaus – svetainės shopzone.lt valdytojas ir savininkas;

1.2.3. PIC paslaugos – prekių ir paslaugų pardavimo ir reklamos paslaugos, kurias teikia administratorius.

1.2.4. Pardavėjas – juridinis asmuo, ar asmuo galintis pardavinėti prekes ar teikti paslaugas pagal verslo liudijimą.

1.2.5. Parduotuvė – Pardavėjo sukurtas asmeninis puslapis svetainėje shopzone.lt., kurio paskirtis yra parduoti ar reklamuoti prekes ar paslaugas.

1.3. Šios taisyklės gali būti keičiamos Administratoriaus sprendimu bet kuriuo metu. Esami Pardavėjai bus apie tai informuojami PIC.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Pardavinėti ar reklamuoti prekes ar paslaugas PIC Pardavėjas gali užsiregistruodamas ir įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.

2.2. Registruojantis PIC shopzone.lt Pardavėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją. Pardavėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pardavėjas sutinka, jog Pardavėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo PIC tikslais, Administratoriaus veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas taip pat sutinka, kad Administratoriaus nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekybos vykdymui.

2.4. Pardavėjas, užsiregistruodamas PIC įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų ir pirkėjų asmeninės informacijos;

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pardavėjas turi teisę reklamuoti ir parduoti prekes bei paslaugas PIC shopzone.lt šių Taisyklių ir kitose PIC informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja savo Parduotuvėje pateikti tikslią informaciją apie parduodamas prekes, nurodant tikslią pardavimo kainą (PIC nurodyta Pardavėjo prekės kaina negali būti didesnė nei Pardavėjo asmeninėje svetainėje parduodama analogiška prekė ar paslauga).

3.3. Gavus užsakymą Pardavėjas įsipareigoja paruošti siuntimui prekes pagal Administratoriaus nustatytus reikalavimus.

3.4. Jeigu pasikeičia Pardavėjoregistracijos formoje pateikti duomenys, Pardavėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas.

3.5. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Administratorių.

3.6. Pardavėjas, naudodamasis PIC shopzone.lt, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

3.7. Pardavėjas įsipareigoja nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti pirkėjų duomenų ar duomenų apie bet kokius pirkėjų veiksmus.

3.8. Pardavėjui pateiktame kategorijų ar paslaugų sąraše neradus tinkančios kategorijos, Pardavėjas turi teisę pasiūlyti įtraukti naują kategoriją.

3.9. Pardavėjas patvirtina ir supranta, kad parduodamas prekes ar teikdamas paslaugas privalo savarankiškai mokėti mokesčius valstybei už vykdomą komercinę veiklą.

3.10. Pardavėjas įsipareigoja parduodamas prekes ar paspaugas per UAB “Prekybos zona”, registruotis Portale tik atstovaujamo prekės ženklo savininko, juridinio asmens savininko ar jo įgalioto asmens vardu. Pardavėjo puslapyje turi būti nurodytas fizinio asmens, atstovaujančio juridinį asmenį, vardas, pavardė bei kontaktai.

3.11. Pardavėjas įsipareigoja Pardavėjo paskyroje talpinti tik su Parduodamų prekių ar paslaugų teikiama kategorija susijusią informaciją. Draudžiama talpinti erotinę, rasistinę, agresiją ir smurtą skatinančią ar įžeidžiančią informaciją, bei nelegalias nuotraukas ar vaizdo įrašus. Šių reikalavimų nesilaikantys Pardavėjai bus blokuojami be atskiro įspėjimo.

3.12. Pardavėjas įsipareigoja paskyros, prekių bei paslaugų aprašymui naudoti Lietuvių kalbą, nekelti kontaktinės informacijos prekių ir paslaugų aprašyme, o juos įrašyti Pardavėjo paskyroje numatytuose laukuose.

3.13. Pardavėjas įsipareigoja laiku susimokėti už teikiamas paslaugas. Pasibaigus paslaugos galiojimui ir negavus apmokėjimo, paskyra ir visos Pardavėjo prekės bus išjungtos.

3.14. Pardavėjas turi teisę sukurti prekes, jas įkelti ir ištrinti Pardavėjo sukurtas prekes, stebėti pardavimus, įkelti asmeninius rekvizitus (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas), aprašyti Pardavėjo parduodamas prekes ar paslaugas, įkelti informaciją su nuorodomis apie socialinius tinklus, naudotis Administratoriaus Pristatymo paslaugomis bei atsiskaitymo metodais.

3.15. Pardavėjas sutinka, kad Pardavėjo pateikta informacija, taptų PIC dalimi ir būtų neapmokamai naudojama administratoriaus.

3.16. Pardavėjas įsipareigoje nurodyti realius prekių kiekius, o prekės puslapyje (laukelyje Kiekis) nurodyti 0). Tuo atveju, kai klientas užsako prekę ir už ją sumoka, tačiau prekės pas Pardavėją sandėlyje nėra, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Administratoriui už išlaidas, patirtas administruojant užsakymą.

4. PIC Administratoriaus teisės ir įsipareigojimai.

4.1. PIC Administratorius įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pardavėjui tinkamai naudotis PIC shopzone.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pardavėjas bando pakenkti PIC shopzone.lt saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, PIC Administratorius turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pardavėjo galimybę naudotis PIC Parduotuve.

4.3. PIC Administratorius neatsako už paslaugų tiekimo trikdžius atsiradusius dėl sukeltų virusų, kompiuterinio piratavimo ar internetinio ryšio sutrikimų.

4.4. Administratorius turi teisę keisti kategorijų, prekių ir kitus pavadinimus be išankstinio Pardavėjo įspėjimo.

4.5. Administratorius turi teisę ištrinti asmens registraciją ir Parduotuvę ir/ar atskirą prekę jei parvadėjas pažeidžia šias Salygas ir taisykles. Administratorius turi teisę kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl asmens padarytos žalos (materialinės ir nematerialinės).

4.6. Administratorius turi teisę be Pardavėjo sutikimo naudoti visą Pardavėjo pateiktą informaciją (nuotraukos, video ir pan.) reklamuojant PIC socialinėse paskyroje, siunčiant klientams naujienlaiškius ir pan. Visa naudojama informacija bus naudojama tik PIC ir Pardavėjo Kategorijų, prekių ir paslaugų reklamai.

4.7. Administratorius turi teisę ant Pardavėjo patalpintų nuotraukų reklamos tikslais, naudoti PIC logotipą shopzone.lt.

4.8. Administratoiurs turi teisę atlikti Pardavėjo puslapio redagavimo veiksmus, jei Pardavėjo pateikta informacija nėra tiksli ar neatitinka šių taisyklių.

4.9. Administratorius pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo sustabdyti Pardavėjo prieigą prie PIC ar išjungti prekę, jeigu nesilaikoma šių Taisyklių ar galiojančių teisės aktų.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. www.shopzone.lt internetinėje parduotuvėje Pardavėjai internetu gali prekiauti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai telefonu, el. Paštu per PIC priimami nustatytomis darbo valandomis.

5.2. Prekių kainos PIC shopzone.lt nurodomos Eurais, įskaitant PVM.

5.3. Pardavėjas gali parduoti prekes naudojant PIC shopzone.lt siūlomus metodus (bankiniu pavedumu, grynais po pristatymo, lizingu ar elektronine bankininkyste). Tokiu atveju Pirkėjas sumoka už prekes tiesiogiai PIC. Klientui patvirtinus prekės gavimą ir priėmimą, pinigai už prekę pervedami į Pardavėjo nurodytą sąskaitą atskaičius Administracinį mokestį (nustatomas kiekvienam Pardavėjui individualiai).

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekes pristato pats Pardavėjas, arba PIC administratoriaus įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje arba Pardavėjo nurodytu adresu, priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.

6.2. Pristatant prekes per PIC administratorių, pardavėjas apmoka PIC administratoriui siuntimo išlaidas, pagal įgalioto atstovo kainininką.

6.3. Pardavėjas gali padidinti pristatymo kainą pirkėjui, jeigu prekės svoris ar matmenys viršija nustatytus reikalavimus.

6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ar PIC administratoriumi ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7. Prekių kokybės, garantijos.

7.1. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės duomenys privalo būti nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas prekės aprašyme privado nurodyti kokybės garantiją ir sąlygas.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR įstatymais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruotu paštu arba naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Grąžinamos arba keičiamos prekės pašto išlaidas apmoka pats pirkėjas.

8.3. Pardavėjas privalo priimti grąžintas prekes pagal LR įstatymuose numatytus terminus.

8.4. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kainą už pristatymą.

9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9.2. Pardavėjas sutinka, kad PIC neatsako už teikiamų paslaugų sutrikimus, jei šie kyla ne dėl PIC Administratoriaus kaltės ir neatsako už Pardavėjo patirtus nuostolius ir žalą.


Close