Close

 Privatumo politika

 

Bendrosios nuostatos

 

UAB „Prekybos zona“, juridinio asmens kodas 302888976, regtistruota adresu Pamėnkalnio g. 25, Vilnius, užtikrina jog asmeniniai duomenys, pateikti internetiniame puslapyje www.shopzone.lt, niekada nebus panaudoti netinkamais tikslais.

Privatūs duomenys ir kontaktinė tinklapio vartotojo/ kliento („vartotojas“) informacija niekada nebus atskleista jokioms trečioms šalims, nebent to bus reikalaujama teisiškai arba vartotojas pats sutiks su tuo (kaip numatoma žemiau).

www.shopzone.lt nesiunčia vartotojams elektroninio pašto šiukšlių („spamo“) ar nepageidaujamos informacijos elektroniniu paštu, išskyrus svarbius elektroninio pašto laiškus apie pirkimo vykdymus/pavedimus ar informaciją kuriai vartotojas davė savo sutikimą.

Registruoti vartotojai gali lengvai ir greitai atsisakyti elektroninių laiškų iš www.shopzone.lt nusiųsdami prašymą elektroniniu paštu sales@shopzone.lt.

 

Privatumo politika

 

www.shopzone.lt gerbia visų vartotojų privatumą. Bet kokia www.shopzone.lt internetinė veikla yra vykdoma remiantis Europos ir Lietuvos Respublikos įstatymais. Šie principai, asmeninių duomenų apsaugai, („Privatumo politika“) reguliuoja informacijos apie vartotojus, kurią surinko www.shopzone.lt disponavimą, vartotojams lankantis www.shopzone.lt tinklapiuose (kaip nurodyta aukščiau). www.shopzone.lt naudoja asmeninius vartotojų duomenis remdamasi asmeninių duomenų apsaugos aktu.

 

Asmeninių duomenų rinkimas ir apdorojimas

 

Visi vartotojai gali lankytis www.shopzone.lt tinklapyje neatskleisdami www.shopzone.lt jokių asmeninių duomenų (asmeninė informacija yra bet kokia informacija susijusi su atpažintu ar atpažįstamu asmeniu; atpažįstamas asmuo yra tas, kuris gali būti atpažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai, ypač atsižvelgiant į paprastai taikomus atpažinimo aspektus, taikant vieną ar daugiau faktorių arba specifinių savybių jo ar jos fiziniam, psichologiniam, psichiniam, mentaliniam, ekonominiam, kultūriniam ar socialiniam tapatumui nustatyti). Tačiau kartais, įsivėlusi klaida, pateikiant minimalius būtinus duomenis, būtinus pateikti svarbiuose informacijos pateikimo laukuose ir kitose svarbiose tinklapio dalyse, gali baigtis tuo jog www.shopzone.lt negalės suteikti vartotojui tam tikrų paslaugų ar produktų, įskaitant paslaugas, teikiamas atlikus pardavimą. Jei vartotojas vykdo pirkimą per www.shopzone.lt tinklapį/ telefonu, vartotojas pereina į sutartinį bendradarbiavimą su www.shopzone.lt. Operacijos atlikimo metu vartotojas yra prašomas atskleisti būtinus asmeninius duomenis. Tam, kad įvykdyti vartotojo užklausas, specifiniams tvarkos tikslams, taip pat kitiems tikslams pateiktiems žemiau, www.shopzone.lt gali rinkti šią informaciją apie vartotojus: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, elektroninis paštas, pašto adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, amžius, kiti metriniai duomenys (tokie kaip vartotojo kūno matmenys). www.shopzone.lt taip pat registruoja informaciją ryšium su pirkimais, kuriuos atlieka vartotojai. Pagal savanorišką sutikimą www.shopzone.lt tinklapiuose ar užsisakant produktus iš www.shopzone.lt, vartotojas sutinka su jo ar jos asmeninių duomenų apdorojimu www.shopzone.lt informacinėje sistemoje rankiniu ir automatiniu būdais, tikslais išdėstytais žemiau pagal asmeninių duomenų apsaugos akto 7 skyrių. Jei vartotojas su tuo nesutinka, jis ar ji turi teisę nesinaudoti www.shopzone.lt tinklapiu ir nepateikti www.shopzone.lt savo asmeninių duomenų.

www.shopzone.lt turi teisę apdoroti vartotojų atskleistą informaciją per laikotarpį, reikalingą asmeninių duomenų apdorojimui ir privalomam archyvavimui pagal galiojančius įstatymus, nedarant žalos www.shopzone.lt įsipareigojimams, kylantiems iš specialių taisyklių. Sutikimas duoti leidimą www.shopzone.lt asmeninių duomenų apdorojimui yra savanoriškas ir vartotojas turi teisę atsiimti sutikimą, pateikdamas raštišką pareiškimą www.shopzone.lt kompanijai arba siųsti laišką su prašymu, elektroniniu paštu, kurio adresas yra www.shopzone.lt Vartotojų teisės asmeninių duomenų apdorojimui, yra nustatytos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat ir teisė prašyti duomenų atnaujinimo arba ištrynimo iš www.shopzone.lt informacijos sistemos, teisė gauti kopiją asmeninių duomenų, kurie yra apdorojami www.shopzone.lt ir teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos asmeninių duomenų apsaugos tarnybą, esant įtarimui dėl neteisėto asmeninių duomenų apdorojimo.

 

Kiti asmeniniu duomenų rinkimo metodai

 

Be duomenų rinkimo per www.shopzone.lt tinklapius, vartotojas gali būti paprašytas atskleisti savo asmeninius duomenis bendraujant laiškais su www.shopzone.lt , telefoniniais pokalbiais su www.shopzone.lt, užsakymo ar kitų paslaugų teikimo metu, teikiant paslaugas jau po produkto įsigijimo, taip pat užsiregistravus dalyvauti internetinėje apklausoje, susirašinėjant interneto pokalbių svetainėse ir t.t. Tokiu atveju vartotojas gali būti paprašytas pateikti savo sutikimą atskleistų asmeninių duomenų www.shopzone.lt apdorojimui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas.

 

Asmeninių duomenų rinkimo ir apdorojimo tikslai

 

UAB „PREKYBOS ZONA“ apdoroja asmeninius duomenis šiais tikslais:

 

www.shopzone.lt paslaugų teikimas internetinės prekybos operacinėje sistemoje, taip pat kaip kituose www.shopzone.lt tinklapiuose susideda iš (1) aktų, susijusių su pardavimų ir pirkimų vykdymu ar bet kokio kito susitarimo tarp www.shopzone.lt ir vartotojo vykdymo, įskaitant vartotojo apmokėjimo patvirtinimą ir pristatymą, taip pat (2) klientų aptarnavimo paslaugas, įskaitant paslaugas susijusias su www.shopzone.lt kompanijos verslu, tokias kaip garantinės ir popardaviminės paslaugos, klausiant vartotojo nuomonės apie www.shopzone.lt produktus ir paslaugas, suteikiant vartotojui galimybę gauti naudos iš specialių pasiūlymų ar akcijų atliekant apklausas apie produktus, palengvinant ir apdorojant vartotojo paieškas ir informacijos užklausas apie www.shopzone.lt ir jos produktus, paslaugas, suteikiant informaciją apie naujausius www.shopzone.lt produktus ir paslaugas, tobulinant www.shopzone.lt produktus bei paslaugas vartotojui vykdant loterijas, konkursus ir kitą reklamos veiklą. Konkursų metu surinktų asmeninių duomenų ir jų apdorojimo tikslai www.shopzone.lt gerbia visų vartotojų privatumą, todėl www.shopzone.lt rengiamų konkursų metu surinkti dalyvių asmeniniai duomenys bus naudojami tik www.shopzone.lt tikslams, susijusiems su kompanijos verslu, kurie pateikti viršuje. www.shopzone.lt darbuotojai yra įpareigoti gerbti vartotojų pateiktos informacijos konfidencialumą, remiantis galiojančiais įstatymais. Asmeninių duomenų naudojimas ir atskleidimas trečioms šalims

Atskleistus asmeninius duomenis www.shopzone.lt naudoja tiktai tikslams, susijusiems su kompanijos verslu, pateiktiems viršuje. www.shopzone.lt darbuotojai yra įpareigoti gerbti informacijos, pateiktos vartotojų, konfidencialumą, remiantis galiojančiais įstatymais. Jūs sutinkate, kad www.shopzone.lt gali pateikti, padaryti prieinamus ar perduoti vartotojo asmeninius duomenis su www.shopzone.lt susijusioms kompanijoms Europos sąjungos viduje, tikslais, aprašytais skiltyje “Asmeninių duomenų rinkimo ir apdorojimo tikslai” (įskaitant tokių įmonių paslaugas).

Asmeniniai duomenys taip pat gali būti atskleisti trečiosioms šalims tais atvejais, kuomet www.shopzone.lt ar www.shopzone.lt giminingos kompanijos pagrįstai mano, kad tai yra būtina siekiant apsisaugoti nuo apgavystės, įsipareigojimų nevykdymo, siekiant apsaugoti www.shopzone.lt ar bet kokios www.shopzone.lt giminingos kompanijos teises ryšium su bendra veikla, kaip įmonių susijungimas, įsigijimas, verslo turto ir kitų veiklų pardavimas ar pirkimas ir t.t.

 

Tinklapio slapukai “cookies” ir sekikliai “web beacons”

Cookies arba “slapukai” yra maži failai, kurie laikinai patalpinami vartotojo kietajame diske, leidžiantys atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus tinklapiuose. www.shopzone.lt naudoja slapukus tik informacijos, susijusios su tinklapio naudojimu, surinkimui. Duomenys, kuriuos pateikia slapukai yra anoniminiai ir nesuteikia asmeninės informacijos. Web bacons arba “sekikliai”, taip pat “clear gif” technologija, ar “action tags” gali būti naudojami www.shopzone.lt tinklapiuose. Sekiklių technologija leidžia www.shopzone.lt sužinoti, kuris lankytojas/vartotojas spustelėjo ant puslapio elementų (tokių kaip nuorodos ir paveikslėliai), naršydamas www.shopzone.lt puslapyje ar naudodamas www.shopzone.lt elektroninį paštą. Duomenys, kuriuos pateikia sekikliai yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija, taip pat nesudaro asmeninės informacijos. Vartotojas gali pasirinkti išjungti slapukus/sekiklius (cookies/beacons), naudodamasis naršyklės nustatymais bet kuriuo metu.

 

Saugumas

 

www.shopzone.lt siekia apsaugoti ir administruoti visų vartotojų asmeninius duomenis savo tinklapiuose, pagal Europos Sąjungos (ES) teisines nuostatas ir Lietuvos asmeninių duomenų apsaugos aktą. www.shopzone.lt ėmėsi visų tinkamų techninių, organizacinių ir asmeninių priemonių, pagal ES direktyvas ir kitus galiojančius Lietuvos įstatymus, įskaitant asmeninių duomenų apsaugos aktą, susijusį su duomenų apdorojimu tam, kad vartotojo asmeniniai duomenys būtų saugūs, apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, neteisėto tvarkymo, nesankcionuoto atskleidimo ar prieigos, bei visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

 

Nepilnamečiai

 

www.shopzone.lt primygtinai pataria visiems tėvams ir globėjams mokyti savo vaikus saugaus ir atsakingo asmeninių duomenų disponavimo internete. Asmenys, neturintys 18 metų, neturėtų perduoti savo asmeninės informacijos www.shopzone.lt tinklapiui be tėvų ar globėjų leidimo. www.shopzone.lt niekada sąmoningai nerinks jokios asmeninės informacijos iš visų asmenų, kuriems yra mažiau nei 18 metų ir neatskleis šių duomenų, trečioms šalims be sutikimo. Ryšium su tuo, kas išdėstyta aukščiau, www.shopzone.lt mano, kad tinklapių vartotojai yra nejaunesni nei 18 metų.

 

Nuorodos į kitus tinklapius

 

Ši privatumo politika yra taikoma namų puslapiui www.shopzone.lt ir kitiems vietiniams www.shopzone.lt tinklapiams, vadovaujamiems www.shopzone.lt ir su www.shopzone.lt susijusiomis kompanijomis centrinėje ir rytų Europoje, veikiančiomis www.shopzone.lt vardu. Kai kurie puslapiai šiuose tinklapiuose gali turėti nuorodų į kitus paslaugų tiekėjų, susijusius su www.shopzone.lt, tinklapius. www.shopzone.lt nekontroliuoja visos informacijos talpinamos šiose nuorodose ir nėra atsakinga už turinį, prekes ir paslaugas, kurias jie siūlo. Nuorodų naudojimas yra pavaldus sąlygoms ir sutikimams, galiojantiems nurodomuose tinklapiuose.

 

Teisė į informacijos ir naujienlaiškių atšaukimą

 

Vartotojai gali kreiptis dėl bet kokios informacijos apie www.shopzone.lt privatumo politiką, naudojimosi sąlygas, siunčiant užklausą elektroniniu paštu sales@shopzone.lt.

Vartotojai, pageidaujantys daugiau nebegauti www.shopzone.lt naujienlaiškių, gali atšaukti savo sutikimą, siunčiant atšaukimo prašymą elektroniniu paštu sales@shopzone.lt.

 

Pranešimas apie pasikeitimus

 

Vartotojams bus suteikiamos visos naujausios žinios apie bet kokius privatumo politikos pakeitimus privatumo namų puslapyje www.shopzone.lt ir kitose vietose, kurias www.shopzone.lt laiko tinkamomis konkrečioms paskirtims. Remiantis www.shopzone.lt tinklapių naudojimu ar prekių užsakymu iš www.shopzone.lt, sekant privatumo politikos pasikeitimus vartotojas visiškai sutinka su pakitimais esančiais privatumo politikos dabartinėje versijoje.

 


Close